Aglomeracja    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Aglomeracja

Kontakt z nami

Aglomeracja

Aglomeracja określa teren , na którym zaludnienie lub działalność są wystarczająco skoncentrowane, by ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu.

W skład istniejącej  aglomeracji Kolonowskie wchodzą następujące miejscowości: Kolonowskie, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie i Spórok.

Aglomeracja ta położona jest w południowo- wschodniej części województwa opolskiego w powiecie strzeleckim. Położona jest na terenie całej zurbanizowanej części gminy Kolonowskie, zaś pozostały obszar stanowią lasy i tereny upraw rolnych.

Szczegółowy Plan Aglomeracji Kolonowskie możesz pobrać tutaj.