Aktualności    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Aktualności

Okresowe czyszczenie

Przeprowadziliśmy okresowe czyszczenie przepompowni.  Po niektórych lokalizacjach stwierdzamy, że majówka była syta. Prosimy NIE WLEWAĆ

Inwestycja w przyszłość

Dziś to już standard, że niemal w każdej drodze na terenie gminy Kolonowskie jest kolektor

Eksploatacja urządzeń oczyszczalni ścieków

Czasami wystarczy uszkodzony elektrozawór, aby unieruchomić cały proces odwadniania osadu.Lubimy pracować w dziale utrzymania ruchu.