Cennik usług    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Cennik usług

Cennik usług (podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT)

Roboty instalacyjne, wodociągowe

1Uszkodzony mechaniczny wodomierz główny z winy Odbiorcy Usług (rozerwany, uszkodzony mechanicznie, uszkodzone radio odczytu, itp.) dot. DN15, DN20310,00 zł
2Uszkodzony ultradźwiękowy wodomierz główny z winy Odbiorcy Usług (rozerwany, uszkodzony mechanicznie, itp.) dot. DN15, DN20600,00 zł
3Przeniesienie wodomierza głównego mieszkaniowego średnicy DN15 lub DN20 w przypadku przygotowanego podejścia wodomierzowego
(usługa wraz z założeniem plomby oraz zamknięciem i otwarciem zasuwy na sieci wodociągowej)
200,00 zł
4Plombowanie wodomierza z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy95,00 zł
5Otwarcie lub zamknięcie zasuwy przyłączeniowej wodociągowej na zlecenia Odbiorcy150,00 zł
6Otwarcie i zamknięcie zasuwy przyłączeniowej wodociągowej na zlecenia Odbiorcy (praktycznie w tym samym czasie- do 1h)200,00 zł
7Kontrola szczelności instalacji wodociągowej1- sza godz. 180,00 zł
każda następna 140,00 zł
8Pomiar ciśnienia statycznego i/ lub dynamicznego na hydrancie210,00 zł/ szt.
9Czynności zrealizowane w wyniku samowolnego, bez uprzedniego powiadamiania Przedsiębiorstwa, sterowania zasuwą na sieci wodociągowej przez nieupoważnione osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze
(kwota nie zawiera kosztów materiału i sprzętu)
500,00 zł
10Plombowanie wodomierza z powodu zerwania plomby bez uprzedniego powiadomienia Przedsiębiorstwa500,00 zł
11Usunięcie awarii na sieci wodociągowej  i/lub kanalizacyjnej powstałe w wyniku prowadzonych robót lub czynności przez podmioty zewnętrzne (cena bez materiałów i sprzętu)200,00 zł/h/osoba
12Pobór wody z hydrantu (napełnianie zbiorników, itp.)obsługa- 250,00 zł
cena wody wg. taryfy
13Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym

1- sza godz. 210,00 zł
każda następna 160,00 zł

dojazd- 2,10 zł/ km

14Stawka roboczogodziny dla prac, usług, które nie zostały wycenione w oparciu o niniejszy cennik lub kosztorys70,00 zł/r-g/ osoba
15Stawka ryczałtowa dla dla prac, usług, które nie zostały wycenione w oparciu o niniejszy cennik lub kosztorys poniżej 6h pracy

1050,00 zł/ 2 osoby
1575,00 zł/ 3 osoby
1800,00 zł/ 4 osoby

16

Wykonanie podejścia wodomierza głównego dla nowego przyłącza wodociągowego (konsola wodomierzowa DN20, zawory mosiężne trzpieniowe 1”- 2 szt., adapter elektrooporowy DN32x1’’- 1 szt; nypel mosiężny 1”- 1 szt;, zawór antyskażeniowy 1”- 1 szt;)

560,00 zł
17Wykonanie podejścia wodomierza głównego wraz z przeniesieniem wodomierza (w technologii lutowania miękkiego, za pomocą rur wielowarstwowych- PEX, za pomocą rur stalowych)wycena indywidualna
18Wykonanie podejścia wodomierzowego wody bezpowrotnie zużytej- tzw. podlicznika (w technologii lutowania miękkiego, za pomocą rur wielowarstwowych- PEX, za pomocą rur stalowych)wycena indywidualna
19Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
(cena uzależniona jest od wymagań Inwestora, zastosowanych materiałów i warunków gruntowych)
wycena indywidualna
20Modernizacja, wymiana instalacji (w tym pionów zbiorczych) wodociągowej, kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i innych budowlachwycena indywidualna
21Przebudowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnejwycena indywidualna
22Przecisk pneumatyczny („kret”) – bezwykopowe przeciąganie rur do Ø 63 pod przeszkodami (np. droga, chodniki), cena wraz z rurą osłonową PE DN63

100,00 zł/m

usługa nie jest wykonywana w nawodnionych gruntach, przy wysokiej wodzie gruntowej, gruzach, itp.):
cena min. (< 10m): 1100,00 zł (bez koparki)
cena min. (< 10m): 1500,00 zł (z minikoparką)

23Wynajem szalunka stalowego do zabezpieczenia wykopów (zespół oporowy do wykopów) producent: „Orzeł” (wys. x. dł.) 2 x 3,08 m (gr. ścianki 60mm); śruby rozporowe: 65-90 cm oraz 145- 195 cm280,00 zł/ doba
24Wynajem szalunka do zabezpieczenia wykopów (zespół oporowy do wykopów) (wys. x. dł.) 1,4 x 2,05 m, nadstawki 0,95 x 2,05m  (gr. ścianki 60mm); śruby rozporowe: 65-90 cm oraz 145- 195 cm200,00 zł/ doba

Udrażnianie kanalizacji

25Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej pojazdem specjalistycznym wraz z obsługą (hydrodynamiczne czyszczenie) lub/i mechanicznie przy pomocy spirali- dot. osób fizycznych1- sza godz. (startowa)- 220,00 zł
każda następna- 190,00 zł 
26Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, deszczowej pojazdem specjalistycznym wraz z obsługą (hydrodynamiczne czyszczenie) lub/i mechanicznie przy pomocy spirali- dot. firm, instytucji, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie1- sza godz. (startowa)- 255,00 zł
każda następna- 220,00 zł
27Dojazd pojazdem specjalistycznym do udrażniania kanałów poza teren gminy Kolonowskie3,00 zł/ km

Zamiatanie mechaniczne

28Usługa zamiatania zamiatarką mechaniczną ciągnioną Schmidt „Broddway” (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne)

praca powyżej 2h zegarowych:
1- sza godzina „startowa”- 495,00 zł/ r-g
każda kolejna- 390,00 zł/ r-g
min. usługa- ryczałt: (< 2h)=980,00 zł

dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km 

29Usługa zamiatania zamiatarką mechaniczną zawieszaną „Pronar Agata ZM2000” (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne)

praca powyżej 2h zegarowych:
1- sza godzina „startowa”- 415,00 zł/ r-g
każda kolejna- 310,00 zł/ r-g
min. usługa- ryczałt: (< 2h)=820,00 zł

dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km

30Usługa odchwaszczarką mechaniczną (tereny zakładów, place, drogi wewnętrzne)

praca powyżej 2h zegarowych:
1- sza godzina „startowa”- 415,00 zł/ r-g
każda kolejna- 310,00 zł/ r-g
min. usługa- ryczałt: (< 2h)=820,00 zł

dojazd liczony od 11 km- 4,90 zł/km

Wywóz szamb z terenu Gminy Kolonowskie

Spółka posiada beczkowóz o pojemności 5 m3

Ilość odebranych nieczystości ciekłych:Cena jednostkowa (za 1 m3) netto:Wartość VAT:Wartość brutto:Wartość brutto za 1 m3:
1 m3192,00 zł/ 1 m315,36 zł207,36 zł207,36 zł/1 m3
2 m396,00 zł/ 1 m315,36 zł207,36 zł103,68 zł/1 m3
3 m364,00 zł/ 1 m315,36 zł207,36 zł69,12 zł/1 m3
4 m348,00 zł/ 1 m315,36 zł207,36 zł51,84 zł/1 m3
5 m338,40 zł/ 1 m315,36 zł207,36 zł41,47 zł/1 m3