Faq    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Faq

Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Termin płatności dla wszystkich Odbiorców wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

Zimna woda, którą dostarczamy klientom do wodomierza głównego w budynkach spełnia wymagania odpowiednich przepisów i nadaje się do picia bez gotowania.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że pod wpływem niesprzyjających warunków eksploatacji i konserwacji domowej sieci wodociągowej (zastój wody w rurach, filtry, napowietrzacze, dłuższy czas bez regularnego czyszczenia i dezynfekcji) parametry mogą ulec pogorszeniu. Nie mamy wpływu na takie sytuacje. Za bezpieczne użytkowanie i działanie instalacji od wodomierza głównego odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.

Po dłuższej nieobecności w domu odkręć wszystkie krany na 2-3 minuty i pozwól wodzie swobodnie płynąć.

 Często myj wylewkę kranu, aby w ten sposób zabezpieczać przed gromadzeniem się bakterii zanieczyszczających wodę.

- maseczek i rękawiczek jednorazowych, materiałów opatrunkowych, podpasek, tamponów, pampersów, patyczków do uszu, ręczników papierowych, szmat, waty, woreczków
- odpadków kuchennych, gum do żucia
- lekarstw, igieł, farb, środków chemicznych
- tłuszczów i olejów
- żwiru, smoły, popiołu, nawozów, szkła
- żwirku z kociej kuwety, trocin z klatek domowych zwierząt

Zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej może wykonywać tylko pracownik KGK sp. z o. o. lub firma, która została z ramienia KGK sp. z o. o. uprawniona.

  1. Zgłoś to pisemnie do KGK sp. z o. o.
  2. Z KGK sp. z o. o. otrzymasz wytyczne przeniesienia wodomierza, tj. rodzaj materiału, sposób przygotowania podejścia wodomierza (przed i za konsolą wodomierzową zamontowane mosiężne zawory odcinające proste, zawór antyskażeniowy od strony wewnętrznej instalacji, rodzaj kształtek do połączeń przewodu istniejącego przyłącza, a nowego podejścia wodomierza).
  3. Możesz wykonać sam nowe podejście wodomierza głównego lub zlecić to nam (cenę sprawdzisz w cenniku).
  4. Wykonane podejście wodomierza wraz z odcinkiem instalacji zgłoś nam z co najmniej 2- dniowym wyprzedzeniem do odbioru (jeśli wykonujesz je we własnym zakresie).

Sprawdź czy jest to zimna czy ciepła woda.

Jeśli zapach związany jest z ciepłą wodą to sprawdź utrzymywaną temperaturę zasobnika ciepłej wody użytkowej. Zazwyczaj C.W.U. ma temperaturę 45°C- 50°C. Ze względów higienicznych zalecane jest aby temperatura C.W.U. raz na jakiś czas została podwyższona do 60°C lub wyższej, po to by zapobiec rozwijaniu się bakterii Legionella. 

Jeśli jest to zimna woda to skontaktuj się z nami.