Gospodarka wodna    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Gospodarka wodna

Kontakt z nami

Gospodarka wodna

Na terenie gminy Kolonowskie woda dostarczana jest mieszkańcom z ujęcia głębinowego SUW Kolonowskie oraz kupowana od SWiK sp. z o. o. i PGKiM sp. z o. o. (również ujęcia głębinowe).

Długość sieci wodociągowej wynosi 80,3 km

Sieci wykonane są z rurociągów PVC-U oraz PE. 

Max. wydajność SUW Kolonowskie wynosi 45 m3/h.

Nominalna praca SUW Kolonowskie wynosi 28 m3/h.