Misja i wizja    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Misja i wizja

Kontakt z nami

Misja organizacji

Misja Kolonowskich Wodociągów to wyraz szczególnego powodu istnienia tej organizacji w  otoczeniu. Stanowiąc najwyższy poziom celów organizacji, misja wyjaśnia sens jej istnienia (rację bytu), obecnie i w przyszłości oraz wskazuje elementy odróżniające ją od innych organizacji.

Szczególnym powodem istnienia i działania Kolonowskich Wodociągów jest to, że:

Dbamy o bezpieczne środowisko wodne
Gminy Kolonowskie
Zawsze dostarczamy czystą wodę do Twojego domu
To nasz cel, źródło profesjonalizmu i jakości działania
To nasza misja 

Naszą misję kierujemy zarówno do szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego czyli Gminy i jej mieszkańców, podmiotów i organizacji działających na jej terenie jak również do pracowników Spółki dla, których stanowi drogowskaz, inspiruję oraz źródło integracji, wiarygodności i stabilizacji.

Wizja organizacji

Wizja Kolonowskich Wodociągów to przyszłościowy obraz organizacji oraz jej miejsca i roli w otaczającym świecie postrzegany przez pryzmat wybranych elementów oraz w kontekście wypracowanej już misji organizacji. To idea, wyobrażenie docelowego kształtu przedsiębiorstwa, która łączy teraźniejszość z przyszłością oraz interesy organizacji z jej kulturą organizacyjną.