O firmie    Jesteś tutaj!
  • Home
  • O firmie

KGK Kolonowskie

Pracujemy dla Ciebie!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Kolonowskiem został utworzony na mocy Uchwały Nr X/59/91 Rady Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 22 lipca 1991roku.

czytaj dalej >>

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego od 03.11.2008 roku.

Jednym udziałowcem jest Gmina Kolonowskie posiadająca 100 % udziałów.
Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 6 645 046,00 zł

Kamil Koj
prezes (zarząd jednoosobowy)
Marzena Lech
Prokurent