Okresowe czyszczenie
Okresowe czyszczenie

2024-05-08

Przeprowadziliśmy okresowe czyszczenie przepompowni. 

Po niektórych lokalizacjach stwierdzamy, że majówka była syta.

Prosimy NIE WLEWAĆ TŁUSZCZY do kanalizacji sanitarnej.