Parametry wody    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Parametry wody

Kontakt z nami

Parametry wody

Wyniki badań wody z dnia 20.12.2023

OZNACZANY PARAMETR JEDMNOSTKA WYNIK BADANIA DOPUSZCZLNE WARTOŚCI
pH 7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właśniwa w temp 25°C ɲS/cm 399 ≤ 2500
Mangan (Mn) ɲg/l <4 ≤ 50
Żelazo (Fe) ɲg/l <60 ≤ 200
Fluorki (F) mg/l 1,58 ≤1,5
Mętność NTU <0,1 do 1,0
Barwa mgPT/l <5
Liczba progowa zapachu (TON) <1
Liczba progowa smaku (TFN) <1
Amonowy Jon (Jon amonu) m/l <0,05 ≤ 0,5
Azotany (NO3¯) mg/l <0,45 ≤ 50
Azotyny (NO2¯) mg/l <0,03 ≤ 0,5
Twardość ogólna mg CaCO3/l 188 60-500
Liczba mikroorganizmów (22°C) jtk/1ml bez nieprawidlowych zmian
Liczba enterokoków kałowych jtk/100ml 0 0
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0