Prezentacja firmy    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Prezentacja firmy

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” sp. z o. o. jest spółką prawa handlowego od 03.11.2008 roku.

Jednym udziałowcem jest Gmina Kolonowskie posiadająca 100 % udziałów.
Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 6 645 046,00 zł
NIP: 756-18-13-827
KRS: 0000316831 Regon: 53181291300000

Kamil Koj
Prezes (zarząd jednoosobowy)
Marzena Lech
Prokurent

Skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa:

Gabriela Sklorz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Kusz
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Dykta
Sekretarz Rady Nadzorczej