Rysy historyczne    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Rysy historyczne

Kontakt z nami

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Kolonowskiem został utworzony na mocy Uchwały Nr X/59/91 Rady Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 22 lipca 1991roku.

Na mocy Uchwały Nr XXXIV/270/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 04 grudnia 2009r. zakład budżetowy przekształcił się z dniem 01.01.2010r. w jednoosobową spółkę Gminy Kolonowskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka z o.o.

Z dniem 30.09.2011r. nastąpiło połączenie Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka  z o.o. na rzecz Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.  wstąpiła we wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania Spółki przejętej.