Taryfy    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Taryfy

Taryfy

Odbiorcy indywidualni

Woda

6,27 zł brutto

5,81 zł netto

  • Stawka, która obowiązuje do dnia 14.06.2024 r. - 5,84 zł brutto / 5,41 zł netto
Odbiorcy pozostali

Woda

6,32 zł brutto

5,85 zł netto

  • Stawka, która obowiązuje do dnia 14.06.2024 r. - 5,84 zł brutto / 5,41 zł netto

Abonament woda

Odbiorcy indywidualni w przypadku korzystania z e-f@ktury: 9,35 zł brutto / 8,66 zł netto

Stawka, która obowiązuje do dnia 14.06.2024 r. - 10,91 zł brutto / 10,10 zł netto

Wszyscy odbiorcy

Ścieki

13,38 zł brutto

12,39 zł netto

  • Stawka, która obowiązuje do dnia 14.06.2024 r. - 9,40 zł brutto / 8,70 zł netto

Abonament ścieki

Odbiorcy indywidualni w przypadku korzystania z e-f@ktury: 12,26 zł brutto / 11,35 zł netto

Stawka, która obowiązuje do dnia 14.06.2024 r. - 11,44 zł brutto/10,59 zł netto

Ceny i opłaty za dostarczaną wodę i odebrane ścieki obowiązują od dnia 15 czerwca 2024 r. na terenie gminy Kolonowskie na podstawie Decyzji nr C.RZT.70.27.2024 z dnia 17 maja 2024 roku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informujemy, że rozliczenie dostarczonej wody i odebranych ścieków za miesiąc czerwiec 2024r., nastąpi proporcjonalnie według ilości dni obowiązywania nowej i starej ceny.