Wodomierze    Jesteś tutaj!
  • Home
  • Wodomierze

Wodomierze

Wodomierz główny

Podlicznik / wodomierz ogrodowy

Wodomierz główny przystosowany do zdalnego odczytu dostarcza i montuje przedsiębiorstwo KGK sp. z o. o. Usługa jest bezpłatna.

KGK sp. z o. o. montuje wodomierz główny na gotowym podejściu wodomierza, które musi składać się z prostych zaworów odcinających mosiężnych, konsoli wodomierzowej, zaworu antyskażeniowego zamontowanego od strony instalacji wewnętrznej. 

Przygotowanie podejścia wodomierza głównego możesz również zlecić nam (usługa płatna, wyceniana indywidualne w zależności od nakładów pracy, orientacyjne ok. 560 zł netto+ 8% VAT).

Odczyty wodomierzy prowadzimy w sposób zdalny w systemie objazdowym na terenie wszystkich miejscowościach gminy. 

W miejscowości Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie i Fosowskie wdrożono zdalny odczyt wodomierzy w oparciu o wodomierze ultradźwiękowe. Na terenie miasta Kolonowskiego realizujemy systematyczną wymianę mechanicznych wodomierzy ze zdalnym odczytem na wodomierze ultradźwiękowe z detekcją wycieków. Docelowy system odczytu wodomierzy będzie realizowany codziennie w oparciu o anteny zamontowane na terenie gminy Kolonowskie. 

Jeśli chcesz pobierać wodę, której nie przekierujesz do kanalizacji sanitarnej to postępuj zgodnie z instrukcją.

Przygotuj podejście wodomierzowe, zgodnie z wytycznymi opisanymi poniżej*, a następnie zgłoś je do zaplombowania pod adresem mailowym , wysyłając do weryfikacji: zdjęcia wykonanej instalacji, podając: adres poboru wody, imię i nazwisko odbiorcy usług i numer telefonu kontaktowego. W tym przypadku KGK zamontuje na podejściu wodomierz ultradźwiękowy kompatybilny do używanego systemu zdalnego odczytu (podlicznik) w cenie 600 zł netto+ 8% VAT (usługa wraz z plombowaniem).

Możesz również skorzystać z usług instalatorskich KGK, który przygotuje dla Ciebie podejście wodomierzowe wraz z zamontowaniem wodomierza DN 15 w cenie ok 750 zł netto + VAT (kwota szacunkowa, do zweryfikowania ostatecznie z instalatorem w miejscu wykonywania usługi). Wtedy KGK dostarczy wodomierz kompatybilny do używanego systemu zdalnego odczytu w cenie j.w. i bezpłatnie go zaplombuje.

 

* Wodomierz DN15 (dla zabudowy jednorodzinnej) powinien zostać zamontowany, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, w budynku pomiędzy dwoma zaworami kulowymi lub trzpieniowymi, w miejscu gdzie instalacja wychodzi na zewnątrz (nie na elewacji zewnętrznej) lub gdzie woda nie będzie odprowadzana do systemu kanalizacji.

 

W przypadku braku zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym, powinien on zostać zamontowany za zaworem przy wodomierzu ogrodowym.